image title
image title
image title

Inleiding
Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie. We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@academievoorvastgoed.nl of op 030 – 60 85 160.

Wie zijn wij?

Academie voor Vastgoed B.V. is een opleidingsinstituut. Wij zijn gevestigd aan de Fakkelstede 1, 3431 HZ Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30102686.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, social ID? en cookie ID? Ook verwerken wij persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van een cv voor een sollicitatie. De medewerkers van de Academie voor Vastgoed die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken;
– Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is;

De Academie voor Vastgoed maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Academie voor Vastgoed gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Welke rechten heeft u?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@academievoorvastgoed.nl of 030 – 60 85 160.

– Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
– Rectificatie: Heeft u het idee dat wij verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
– Vergetelheid: U kunt de gegevens, die wij van u hebben, verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
– Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
– Bezwaar (verzet): Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. We zullen die verwerking dan zo snel mogelijk beëindigen.
– Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
– Toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als u toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
– Klacht indienen bij de toezichthouder: Als u denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Grondslagen van de verwerkingen
Wij verwerken de meeste gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden. Verder verwerken we bepaalde gegevens met uw toestemming.

Derden
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van de Academie voor Vastgoed.

Links

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. De Academie voor Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.​

Wijzigingen 

De Academie voor Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Academie voor Vastgoed.

 

image

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

In één keer aan al uw studieverplichtingen voldoen? image title

Uw tijd is kostbaar, dat begrijpen we bij de Academie voor Vastgoed. Met een cursuspakket boekt u in één keer al uw jaarlijkse educatie voor een of meerdere registers en kamers. De pakketten worden aangeboden op verschillende locaties in het land. 

Meld u vandaag nog aan via een van onderstaande links.

 Wilt u liever een persoonlijk advies? Meld u dan aan voor onze Studieadvies Service