image title
image title
image title

"Deze opleiding heeft mij uitermate goed voorbereid op de examens van SVMNIVO"

Wilt u zich specialiseren in het werkgebied van het Bedrijfsmatig vastgoed? De Academie voor Vastgoed biedt de opleiding waarmee u zich ontwikkelt tot een deskundig makelaar/ taxateur van Bedrijfsmatig vastgoed. Deze opleiding bereidt u optimaal voor op de examens van examenbureau SVMNIVO.

De volledige opleiding tot bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Basistheorie Vastgoed
Stap 2: Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed
Stap 3: Praktijk Bedrijfsmatig Vastgoed (Register Makelaar/ Register Taxateur)

Heeft u elders een erkend diploma behaald, dan kan dit overeenkomen met de inhoud van examens van SVMNIVO. U komt dan in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens, bezoek de website van SVMNIVO voor meer informatie hierover.

De opleidingen zitten momenteel in een overgangsfase en de opleiding tot taxateur is nog in de maak. Wilt u nu starten met de opleiding? Dat kan! U kunt starten met de vakken van Basistheorie Vastgoed en doorgaan via de makelaarsroute zoals hieronder beschreven, of tegen die tijd verder op de taxateursroute.   
Wilt u meer weten over de Basistheorie Vastgoed? Uitgebreide informatie vindt u hier.

Hieronder vindt u een beschrijving van de huidige opleidingsonderdelen.

Stap 2: Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed

Vanaf dit moment kunt u een keuze maken tussen makelaar, taxateur of makelaar/taxateur.

Stap 2: Makelaar De tweede stap in de opleiding tot makelaar bestaat uit twee vakken.
>Lees hier meer over de Praktijkleer en Vakbekwaamheid Bedrijfsmatig Vastgoed

Na een succesvolle afronding van de examens Basistheorie Vastgoed en bovenstaande vakken, kunt u door naar Stap 3.

Stap 2: Taxateur
De tweede stap in de opleiding tot taxateur bestaat uit het vak Algemene taxatieleer. In dit vak staan de basisbeginselen van het taxeren centraal, die voor elke taxateur van belang zijn. Onderwerpen als het begrip waarde, taxatieprocedures, het verzamelen en analyseren van data, het uitvoeren van markt- en objectanalyse, communiceren met opdrachtgevers, beroeps- en gedragsregels komen aan bod.

Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van deze opleiding. Helaas zijn nog niet alle details met betrekking tot de opleidingseisen om taxateur te worden bekend. Zodra wij meer informatie hebben, wordt dat direct hier geplaatst. Heeft u interesse in de opleiding taxateur of makelaar/ taxateur, laat het ons weten en wij houden u persoonlijk op de hoogte: info@academievoorvastgoed.nl / 030 – 608 51 60.

Stap 2: Makelaar/ taxateur
Als u zowel makelaar als taxateur wilt worden dient u beide opleidingsroutes te doorlopen. De route voor makelaars is duidelijk en daar kunt u mee van start. De opleiding voor taxateurs wordt op dit moment ontwikkeld. Helaas zijn nog niet alle details met betrekking tot de opleidingseisen om taxateur te worden bekend. Zodra wij meer informatie hebben, wordt dat direct hier geplaatst. Heeft u interesse in de opleiding taxateur of makelaar/ taxateur, laat het ons weten en wij houden u persoonlijk op de hoogte: info@academievoorvastgoed.nl / 030 – 608 51 60.

Stap 3: Praktijk Bedrijfsmatig Vastgoed (Register Makelaar / Register Taxateur)

Let op! Heeft u alle modules van de Basistheorie Vastgoed en Aanvullende Theorie BV behaald? Dan heeft op 24 en 25 oktober 2018 de laatste kans om de Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) te behalen in ‘oude stijl’ bij SVMNIVO.

Als u deze Praktijktoets BV bij SVMNIVO behaalt, kunt u zich nog laten registreren als zowel Register Makelaar BV (RM) bij VastgoedCert als Register Taxateur BV (RT) bij het NRVT.

Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, bieden wij nog één keer de Praktijkopleiding Bedrijfsmatig Vastgoed ‘oude stijl’ aan in september en oktober 2018.
>Lees hier meer over de Praktijkopleiding Bedrijfsmatig Vastgoed ‘oude stijl’ 

Stap 3: Makelaar
Na stap 1 en 2 Makelaar te hebben doorlopen, kunt u desgewenst doorgaan met de Praktijkopleiding Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed (BV). Deze opleiding bestaat uit een traject waarin u wordt voorbereid op de Praktijktoets BV. Dit examen bestaat uit twee onderdelen. Een kwalificerend portfolio met bijbehorend assessment gesprek en het uitvoeren van een Brokers Opinion of Value (BOV) van een object.

U krijgt daarbij intensieve begeleiding van een ervaren docent. Binnen het bedrijfsmatig vastgoed ontwikkelt u zich tot een deskundig makelaar, die optimaal op de Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed van SVMNIVO is voorbereid. De doorlooptijd van de Praktijkopleiding Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed is circa drie maanden. 
>Lees hier meer over de Praktijkopleiding Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed

Na het behalen van het Praktijkexamen Bedrijfsmatig Vastgoed, kunt u zich registreren als Register Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed. Wellicht komt u nog in aanmerking voor deelname aan de Praktijkopleiding BV ‘oude stijl’ in september en oktober 2018.
>Lees hier meer over de Praktijkopleiding Bedrijfsmatig Vastgoed ‘oude stijl’ 

Stap 3: Taxateur
Na stap 1 en 2 Taxateur te hebben doorlopen, kunt u doorgaan met het vak Verdieping Taxatieleer Bedrijfsmatig Vastgoed. In dit vak staan onderwerpen centraal die speciaal gelden voor taxateurs Bedrijfsmatig Vastgoed. Ook wordt u goed voorbereid op het afsluitende examen waarin uw theoretische kennis en praktische vaardigheden worden getoetst in de vorm van het uitwerken van een of meerdere taxatiecasussen.

Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van deze opleiding. Helaas zijn nog niet alle details met betrekking tot de opleidingseisen om taxateur te worden bekend. Zodra wij meer informatie hebben, wordt dat direct hier geplaatst. Heeft u interesse in de opleiding taxateur of makelaar/ taxateur, laat het ons weten en wij houden u persoonlijk op de hoogte: info@academievoorvastgoed.nl / 030 – 608 51 60.

Wellicht komt u nog in aanmerking voor deelname aan de Praktijkopleiding BV ‘oude stijl’ in september en oktober 2018.
>Lees hier meer over de Praktijkopleiding Bedrijfsmatig Vastgoed ‘oude stijl’ 

Stap 3: Makelaar/ taxateur
Als u zowel makelaar als taxateur wilt worden dient u beide opleidingsroutes te doorlopen. De route voor makelaars is duidelijk en daar kunt u mee van start. De opleiding voor taxateurs wordt op dit moment ontwikkeld. Helaas zijn nog niet alle details met betrekking tot de opleidingseisen om taxateur te worden bekend. Zodra wij meer informatie hebben, wordt dat direct hier geplaatst. Heeft u interesse in de opleiding taxateur of makelaar/ taxateur, laat het ons weten en wij houden u persoonlijk op de hoogte: info@academievoorvastgoed.nl / 030 – 608 51 60.

Wellicht komt u nog in aanmerking voor deelname aan de Praktijkopleiding BV ‘oude stijl’ in september en oktober 2018.
>Lees hier meer over de Praktijkopleiding Bedrijfsmatig Vastgoed ‘oude stijl’ 

Disclaimer

Door de scheiding makelaar/taxateur verandert de opzet van de opleiding. Helaas zijn nog niet alle details met betrekking tot de opleidingseisen om taxateur te worden bekend. Wij vernieuwen de modules en maken een goede balans in het aantal lessen, E-learning, huiswerkopdrachten, etc.. Het kan zijn dat het aantal lessen hierdoor nog iets verandert t.o.v. het aantal lessen dat u nu ziet in de planning. Wij zorgen dat u zich optimaal kunt voorbereiden op het examen.


image

Heeft u een vraag over onze opleidingen?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl