image title
image title
image title

Verandering hercertificering VastgoedCert

29 november 2019

image

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert gaat met ingang van 1 januari 2020 veranderen. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars nu een tweetal niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen. Makelaars voldoen hiermee op een betrekkelijk eenvoudige wijze aan hun hercertificeringsvereisten.

De nieuwe systematiek geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten aan een nieuwe vijfjarige certificatieperiode. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar gaan alle makelaars bij de start van een nieuwe certificatieperiode over op het nieuwe systeem.

In eerste instantie gaat het om een groep van 665 makelaars. In plaats van het halen van Permanente Educatie (PE)-punten leggen zij tweemaal een schriftelijke niveaumeting af: een niveaumeting Theorie in jaar 1 en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3. Wie beide metingen met succes afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject.

Sneller, efficiënter en goedkoper

Het nieuwe systeem pakt hiermee voor de meeste makelaars sneller, efficiënter en goedkoper uit. Wie op bepaalde onderdelen onvoldoende scoort, krijgt een gericht bindend studieadvies. “VastgoedCert helpt hen door middel van de niveaumetingen de kennislacunes op te sporen om deze vervolgens te verbeteren. Omdat makelaars opleidingen volgen die hen helpen hun kennis te vergroten, ervaren zij dat de opleidingen beter passen bij hun kennisbehoefte”, legt Leijn de Wolf, voorzitter van VastgoedCert uit.

Wordt het studieadvies opgevolgd, dan is dat voldoende voor hercertificering. Makelaars die de niveaumetingen niet afleggen of het studieadvies niet opvolgen, worden (tijdelijk) uitgeschreven uit het VastgoedCert-register. Zij kunnen dit binnen een half jaar ‘repareren’ door middel van het afleggen van een assessment.

Verhogen van kwaliteit

VastgoedCert verandert haar hercertificeringsmethode om de kwaliteit van de makelaardij in Nederland te verhogen. De Wolf: “Er was veel kritiek op het bestaande systeem van verplicht cursussen volgen, waarbij alleen werd gecontroleerd op aanwezigheid. Voor de makelaars die up-to-date zijn, bespaart de nieuwe methode tijd en geld en misschien ook wel frustratie. Zij hoeven straks niet meer verplicht cursussen te volgen terwijl zij de stof al beheersen.” 

Heeft u vragen? Stuur ze dan naar niveaumeting@vastgoedcert.nl

Meer informatie vindt u op de website van VastgoedCert

tekst: NVM

Educatieverplichting 2020 bekend

image titleKlik hier voor een overzicht van jouw educatieverplichtingen voor aankomend jaar. 

Ben je makelaar en taxateur Wonen? Klik dan hier om je aan te melden voor ons Pakket Wonen 2020.

Ben je makelaar en taxateur BV en Wonen? Klik dan hier om je aan te melden voor ons Pakket Wonen en BV 2020 

Ben je makelaar en taxteur BV? Klik dan hier om je aan te melden voor ons Pakket BV 2020