image title
image title
image title

Update model taxeren financiering woning in verhuurde staat

14 mei 2020

image
Aangepaste versie van de verbeterde onderbouwing bij waarderen van woningen in verhuurde staat

In oktober 2019 is een nieuw model voor de onderbouwing van de waardering van een verhuurde woning gelanceerd. Inmiddels is gebleken dat dit buy-to-let model breed door taxateurs wordt toegepast en ook geldverstrekkers hebben positief op de introductie van deze verbeterde onderbouwing gereageerd.

Zoals met marktpartijen bij de introductie was afgesproken is het model inmiddels geëvalueerd. Op basis van ontvangen reacties en verbetersuggesties worden er vanaf maandag 18 mei 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het model.

Geactualiseerde bestanden
Voor de taxateur wonen die een NWWI-gevalideerd taxatierapport uitbrengt voor woonruimte in verhuurde staat is ter onderbouwing de ‘Berekening van de marktwaarde in verhuurde staat' die als invulbare pdf beschikbaar is, geactualiseerd. Dat geldt ook voor de documenten 'Q & A over de ‘Marktwaarde (in verhuurde staat)' en 'Toelichting bij de berekening van de marktwaarde in verhuurde staat'. Nieuw is het document ‘Schema huurprijsberekening’ waarin wordt weergegeven met welke inkomstenstroom de taxateur rekening houdt in zijn berekeningen.
 
Bij elke taxatie blijft het uitgangspunt dat u als taxateur alleen dat taxeert waarvoor u zichzelf deskundig en capabel acht. De producten zijn ontwikkeld om u te helpen bij uw onderbouwing. Indien u gebruikmaakt van eigen producten is dat natuurlijk ook goed, mits alle elementen die uw onderbouwing voldoende duidelijk maken zijn opgenomen.

Online weer up-to-date
Voor iedereen die de cursus 'Taxeren financiering woning in verhuurde staat' heeft gevolgd organiseert de Academie voor Vastgoed op dinsdag 26 mei een kort, maar intensief online programma om taxateurs te helpen met het aangepaste model. Klik hier voor meer informatie of om u direct aan te melden.

Volledige cursus
De Academie voor Vastgoed heeft ook een cursus beschikbaar die specifiek gericht is op de taxateur die woningen in verhuurde staat waardeert. Als u dat nog niet heeft gedaan, dan adviseren wij u om de cursus ‘Taxeren woning financieren in verhuurde staat’ te volgen. In deze cursus krijgt u van docent Ad van de Wouw uitleg over het huurrecht bij woonobjecten en de mogelijke berekeningswijze(n), met aandacht voor de benodigde bijlagen en de verdere juridische aspecten die horen bij verhuurde woningen. Meld u aan voor deze cursus door hier te klikken.
 

 

aanmelden voor de online update 

Corona update – vanaf 1 september ook weer op locatie!image title

Vanaf 1 september geeft de Academie ook weer op locatie les! Uiteraard rekening houdend met alle dan geldende COVID-maatregelen.

Voor diegenen die zich nog niet comfortabel voelen bij het samenkomen in een lokaal worden verschillende cursussen en vakopleidingen nog steeds in ons virtuele klaslokaal aangeboden. Je kunt dus zelf kiezen: volg je de les op locatie of kies voor de locatie ‘Zoom’ en doe je waar maar wilt mee in ons virtuele klaslokaal.

Voor vragen zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 030 608 51 60.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.