image title
image title
image title

Innovatief opleiden – Deel 1: e-learning

21 juni 2018

image

De Academie voor Vastgoed staat garant voor kwalitatieve en hoogwaardige opleidingen waarbij innovatie gebruikt wordt om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Onder innovatief onderwijs verstaan wij:

“Effectief en kwalitatief onderwijs door inzet en gebruik van vernieuwende mogelijkheden”

Er zijn talloze manieren om hier vorm aan te geven en met een serie van artikelen willen wij u laten zien hoe de Academie voor Vastgoed hier inhoud aan geeft

Innoveren met e-learning

U heeft hoogstwaarschijnlijk al eens gehoord van e-learning of er zelfs al mee gewerkt, maar binnen deze leervorm vinden ook ontwikkelingen plaats die wij op de voet volgen. In samenwerking met het docententeam ontwikkelen we continue nieuwe e-learning modules. De herziening van de vakopleidingen (scheiding makelaar/taxateur) was een uitgelezen kans om in de vakopleidingen meer met e-learning te werken.

Onbeperkte toegang

Met e-learning modules krijgt de student onbeperkt toegang tot de informatie, omdat de e-learning altijd te raadplegen is. Zo kan de student zich optimaal voorbereiden op de aankomende les en achteraf de benodigde informatie nog eens nazoeken. Bovendien wordt vanuit de e-learning verwezen naar het fysieke lesmateriaal, waardoor de student weet waar hij aanvullende informatie kan vinden.

Optimale voorbereiding op examenvragen
Bovendien is er flink wat aandacht besteed aan het opstellen van verschillende type oefenvragen, hiermee sluiten we optimaal aan bij de vernieuwde examens van SVMNIVO. Gedurende de e-learning komen er op maar liefst drie soorten momenten verschillende typen oefenvragen aan bod, namelijk:

  • Tijdens het doorlopen van de module
  • Aan het einde van een onderwerp
  • Bij het afsluiten van de (volledige) module

De beste resultaten

Met deze verbeteringen hopen we onze studenten nóg beter voor te bereiden op de examens. De nieuwe e-learning modules zorgen voor een optimaal leerresultaat en verhogen de effectiviteit én de kwaliteit doordat de stof op meerdere manieren enn verschillende momenten aangeboden wordt.

Benieuwd naar deel 2?

Dit is het eerste artikel van de serie ‘Innovatief opleiden’ over e-learning. In het volgende deel leest u meer over effectiviteit, hoe wij als opleidingsinstituut keuzes maken op basis van analyse en data.