image title
image title
image title

De beste worden in wat u doet.

Voor professionele partijen in de woningmarktsector is het van belang dat er adviseurs zijn die niet alleen naar de belangen van een ‘blokje woningen’ kijkt, maar ook in staat zijn het groter geheel te zien. Zo’n adviseur, een Woningmarktconsultant, kunt u zijn.

​​Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor (NVM-)makelaars, medewerkers van (NVM-)kantoren en voor iedereen die minimaal een MBO opleiding niveau 4 heeft afgerond. Als u zich inschrijft voor de cursus stuurt u ook een motivatie voor deelname en uw CV mee. Een (telefonische) intake kan deel uitmaken van de inschrijfprocedure. ​

Wat is het doel?

Bij de opleiding tot Woningmarktconsultant staat het verhogen van uw kennisniveau, het duiden van (lokale en regionale) omstandigheden centraal, maar ook hoe u hierover adviseert en een onderzoeksrapport schrijft. Dan gaat het dus niet alleen over de verkoop en verhuur van woningen, maar ook over Ruimtelijke ontwikkelingen, grondprijzen, stadsvernieuwing en/of uitbreidingslocaties en woningdifferentiatie, transformatie en herbestemming, woningportefeuilles van corporaties en beleggers, gemeentelijke woonvisies enzovoort.

De opleiding tot Woningmarktconsultant duurt twee jaar en wordt afgesloten met een eindscriptie die u voor een commissie (SVMNIVO) presenteert. Het begin van de opleiding is gelijk aan de Leerlijn Nieuwbouw.​ Al tijdens de opleiding kunt u aspirant-lid worden van de Vereniging van NVM Woningmarktconsultants.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:​

Deel 1: Bouwkunde en Projectontwikkeling (Leerlijn Nieuwbouw) 
U maakt kennis met de wereld van de projectontwikkelaar en leert op basis van welke zaken hij beslissingen neemt. Ook komen de bouwmethoden, systemen en planning  van nieuwbouwwoningen aan de orde. Dit aan de hand van de praktijk op een bouwplaats.
>Klik hier voor meer informatie over Deel 1 van de Leerlijn Nieuwbouw

Deel 2: Marktonderzoek, -analyse en –rapportage (Leerlijn Nieuwbouw) 
Om eerder bij nieuwbouwprojecten betrokken te worden moet u van toegevoegde waarde voor de opdrachtgever zijn. In dit deel van de Leerlijn Nieuwbouw leert u wat marktonderzoek, adviseren en rapporteren zijn. De opgedane kennis brengt u direct in praktijk.
>Klik hier voor meer informatie over Deel 2 van de Leerlijn Nieuwbouw

Deel 3: Marketing
U leert waar nieuwbouwmarketing nu en in de toekomst uit bestaat.​ Dit gedeelte is ook onderdeel van de Leerlijn Nieuwbouw. In de tweede helft gaat u meer in op de marketing van bestaande bouw.
>Klik hier voor meer informatie over Deel 3 van de Leerlijn Nieuwbouw​​

Deel 4: De praktijk (Leerlijn Nieuwbouw) ​
U ervaart welke aspecten dagelijks op uw pad komen, u leert adviseren en presenteren en ervaart hoe ethiek en integriteit een rol spelen in de dagelijkse praktijk.​

Deel 5: ​Publiek- en Privaatrecht
Publiekrecht: U leert de regel​s en gedachten achter, onder andere, de nieuwe Omgevingswet en andere wet- en regelgeving die bij nieuwbouw van belang zijn. Ook komen de PPS en de tender aan de orde waarmee overheden samenwerken met opdrachtgevers.

Privaatrecht: Dat nieuwbouw op veel fronten te maken heeft met privaatrechtelijke aspecten wordt u tijdens deze lessen duidelijk. U leert onder andere over de wetgeving op het gebied van overeenkomsten en splitsing.

Deel 6: Financiering en Fiscaliteiten
Financiering: De financiële component bij projectontwikkeling is enorm. Tijdens deze lessen leert u over de gangbare financieringsvormen, hoe beleggers rekenen en op welke wijze u hierop voor uw opdrachtgevers kunt inspelen.​

Fiscaliteiten: Als adviseur en makelaar bent u geen fiscalist. Toch leert u, om uw toegevoegde waarde als sparringpartner van uw opdrachtgever te verhogen, de belangrijkste fiscaliteiten voor de ontwikkelaars en beleggers bij nieuwbouwrealisatie.

Deel 7: Stakeholders
Bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouwwoningen zijn velen betrokken. U maakt kennis met de betrokkenheid (functie, rol, belang) van de gemeente, de architect, de corporatie, en enkele anderen

Deel 8: Scriptie
De laatste stap van de opleiding tot Woningmarktconsultant is het schrijven van een scriptie. Tijdens dit onderdeel krijgt u ondersteuning van een scriptiebegeleider voor een optimaal resultaat.

Bijzonderheden

Mocht u onvoorzien uitlopen met het behalen van uw certificaten en/of het schrijven van uw scriptie, dan garanderen wij dat u tot een jaar na beëindiging van de opleiding uw achterstand kunt inlopen en assessment​ bij SVMNIVO kunt doen. Tussentijds behaalde cijfers voor modules zijn maximaal vijf jaar geldig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Academie voor Vastgoed 030-6085 160 of info@academievoorvastgoed.nl. Wilt u een seintje krijgen wanneer de opleiding gereed is? Meld u dan aan voor de Wachtrij Opleiding Woningmarktconsultant.

 

image

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl