image title
image title
image title

De NVM is in mei 2014 lid geworden van TEGoVA. TEGoVA ontwikkelt en beheert de European Valuation Standards (EVS), die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving die binnen Europa gelden. Eind oktober 2014 is de NVM Awarding Member Association (AMA) van TEGoVA geworden, zodat de NVM haar taxateurs de mogelijkheid kan bieden op te gaan voor een REV-titel. 

TEGoVA vertegenwoordigt 53 beroepsorganisaties in 30 Europese landen. De belangrijkste doelen van TEGoVA zijn o.a. het (wetenschappelijk en educatief) bevorderen van het beroep van taxateur, de harmonisatie van de Europese taxatienormen en het zorgdragen voor vooruitgang en kwaliteit in waarderingen. Lidmaatschap van TEGoVA helpt de NVM taxateurs bij hun aansluiting bij internationale standaarden (EVS en IVS), onder meer via het toekennen van de Recognised European Valuer (REV)-titel. ​

Wat houdt de REV-titel in?

Recognised European Valuer (REV) is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxa­teurs van vastgoed. TEGoVA bevordert de ontwikkeling van de taxatieprofessie en de harmonisering van taxatiestandaarden binnen Europa, onder meer door het ontwikkelen en beheren van de European Valua­tion Standards (EVS) en het REV-certificatieschema.
Het REV-certificatieschema borgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de EVS als normstelling. Taxateurs die aan de eisen van dit certificatiesche­ma voldoen ontvangen een persoonsgebonden certificaat en zijn gerechtigd tot het voeren van de beschermde titel ‘Recognised European Valuer’ (Erkend Europees Taxateur).

Zodra een NVM lid zijn of haar lidmaatschap opzegt, heeft dit als gevolg dat zijn REV-certificaat komt te vervallen. De redenen hiervoor zijn dat:

  1. NVM geen controle meer kan uitoefenen op de verplichte eis van minimaal 20 uur per jaar aan relevante voortdurende professionele ontwikkeling (continuing professional development  CPD) en 
  2. NVM niet meer kan toezien op de naleving van de ethische code, waarderingsmaatstaven en bijbehorende regels en voorschriften van het land van herkomst met betrekking tot vastgoed.

N.B. De contributie aan Tegova en administratiekosten bedragen € 150,- per jaar. Dit bedrag wordt door NVM in rekening gebracht.

 

image

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

NIEUW in de vijf kwartier serie: onderhandelen!image title

Op maandag 7 juni giet superspecialist George van Houtem speciaal voor jou als vastgoedprofessional zoveel mogelijk kennis in een online seminar van vijf kwartier. Je leert niet hoe je onderhandelt bij aan- of verkoop (want dat kun je tenslotte al) maar wel hoe je nóg betere onderhandelresultaten behaalt en wat dé geheimen van het onderhandelen zijn. 

Zo zet jij in de toekomst zelfs de meest complexe onderhandelingen met zelfvertrouwen naar jouw hand! Dit seminar wil je niet missen, klik hier om je aan te melden!

*1 PE-punt VastgoedCert en 1 vrije ruimte punt NRVT