image title
image title
image title

Branche

Makelaardij
Taxatiebranche

Plaats

ZOOM (online)

Standaardprijs (excl. btw)

€ 1495,-

Duur

6 dagen

Voor wie?

Dit pakket is samengesteld voor alle ingeschrevenen in de kamers Wonen en BV of Wonen en LV van zowel het register VastgoedCert als NRVT. 

Als je dit pakket volgt, voldoe je voor 2020 aan je verplichtingen voor zowel het register VastgoedCert als NRVT voor de Kamers Wonen en BV of de Kamers Wonen en LV. Let op: ben je lid van drie kamers? Dan is dit pakket voor jou niet voldoende om aan je studieverplichtingen te voldoen.

Hoe ziet het pakket eruit?

Dit pakket bestaat uit:

Verplichte opleiding NRVT Wonen

Voor het NRVT staat dit jaar het nieuwe model taxatierapport 2021 centraal. Het is belangrijk dat er gelijk vanaf de implementatie goed met dit rapport wordt gewerkt. Daarom is een opleiding van 30 uur verplicht gesteld. Kijk op het cursusrooster voor meer informatie. 

Deze opleiding wordt afgesloten met een toets. Deze toets wordt afgenomen door SVMNIVO. Inschrijven voor deze toets kan via www.svmnivo.nl. Direct na afloop van de toets wordt de uitslag aan u verstrekt.  De toets mag maximaal drie keer gemaakt worden. Bij drie keer zakken wordt de je doorverwezen naar doorlopend toezicht van NRVT. Voor meer informatie over dit doorlopende toezicht verwijzen wij je naar NRVT.

Verplichte dag VastgoedCert BV 

Tijdens deze dag wordt er ingegaan op de Wwft, waar begin december 2019 nog een brandbrief vanuit de branches naar de Tweede Kamer is gezonden. Dit om de veiligheid vanuit jouw rol als poortwachter in een dergelijk situatie te waarborgen. Je leert een BOV (Broker’s opinion of value) of een waardeadvies en verkoopindicatie te construeren en te evalueren. Welke waarderingsmethoden moeten gebruikt worden om een gegeven waarde te bepalen? Na de geactualiseerde meetinstructie per 1 juli 2019 worden de ervaringen besproken van het gebruik daarvan. Welke juridische implicaties kan foutief meten hebben op jouw dagelijkse praktijk? Als laatste onderdeel ga je samen met collega’s onderzoeken hoe betrouwbaar de openbare informatiebronnen zijn, om een goede waardebepaling vast te kunnen stellen. Voorbeelden zijn het Kadaster, bodemloket, Ruimtelijke plannen enz. Onmisbare bronnen voor de makelaar!

Verplichte dag Wonen (+ BV/ LV)

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat er zo’n 700.000 tot 800.000 woningen bedreigd worden door rottende funderingen. In deze drie-uurs cursus is het opdoen van kennis over de laatste ontwikkelingen rond funderingsproblematiek, naast de traditionele problemen, ook de risico’s /problemen door delfstoffenwinning, bodemdaling en klimaatverandering; daarmee essentieel. In 2019 heeft dit onderwerp al in het aanbod van de Academie voor Vastgoed gezeten. Als verplicht dagdeel heeft VastgoedCert dit onderwerp voor 2020 geadopteerd. In plaats van herhaling gaat de Academie dit jaar met dit onderwerp op locatie. Het bekijken van schade direct in een woonwijk geeft de problematiek een “gezicht”. Als eerste zal de theoretische kennis besproken worden; wanneer moet je overgaan tot bodemonderzoek, wanneer is er sprake van funderingsschade en welke mogelijkheden zijn er voor herstel? Om zo’n project te kunnen bezoeken ben je op een locatie in de buurt van het project. Dat zijn niet onze standaard hotels en maakt dit dagdeel bijzonder!

Vastgoed fiscaal bekeken 2020 

In deze drie-uurs cursus wordt vastgoedfiscaliteit behandeld aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en is er ruimte voor eigen inbreng en praktijkervaring.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  •  Transformatie van vastgoed met gevolgen voor de Overdrachtsbelasting, BTW en Verhuurdersheffing.
  •  Subsidie- en financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van de eigen woning en de leegwaarderatio voor verhuurde woningen. 
  • Eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting met aandacht voor de aftrek beperkende maatregelen hypotheekrente in de hoogste belastingschijf en de afschaffing van de ‘Wet Hillen’.
  • De fiscale en vermogensrechtelijke gevolgen bij ongelijke inbreng van de partners bij aankoop van een eigen woning en de invloed van het nieuwe huwelijksvermogensrecht op de eigenwoningschuld. •
  • Waardering woning in de erf- en schenkbelasting, werking vruchtgebruik en bloot eigendom en samenloopregeling schenkbelasting en overdrachtsbelasting.
  •  De definitie van een woning voor de overdrachtsbelasting met o.a. aandacht voor jurisprudentie en stroomschema voor woningen/ niet woningen.

Studie-uren

VastgoedCert

Business9
Landelijk Vastgoed9
Wonen15

NRVT

Business9
Landelijk Vastgoed9
Wonen39

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

  • Opleidingen en seminars voor ieder kennisniveau
  • Vakdocenten
  • Hoogste slagingspercentages
  • Innovatief