image title
image title
image title

Branche

Makelaardij
Taxatiebranche

Plaats

ZOOM (online)

Standaardprijs (excl. btw)

€ 1225,-

Duur

5 dagen

Voor wie?

Met dit pakket voldoet u aan de VastgoedCert studieverplichting en volgt u de verplichte opleiding voor alle ingeschrevenen in de Kamer Wonen van NRVT. 

Wat is het doel?

Voor het NRVT staat dit jaar het nieuwe model taxatierapport 2021 centraal. NRVT vindt het erg belangrijk dat er gelijk vanaf de implementatie goed met dit rapport wordt gewerkt. Om daarop goed voorbereid te zijn, is deze opleiding verplicht gesteld. 

Hoe ziet het pakket eruit?

Bij de Academie voor Vastgoed krijg je in het pakket Wonen vijf dagen klassikaal les. Dus geen gedoe met e-learning maar les van échte experts en contact met vakgenoten.

Dag 1: Verplichte dag VastgoedCert
09:30 – 16:15

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat er zo’n 700.000 tot 800.000 woningen bedreigd worden door rottende funderingen. Opdoen van kennis over de laatste ontwikkelingen rond funderingsproblematiek, naast de traditionele problemen, ook de risico’s /problemen door delfstoffenwinning, bodemdaling en klimaatverandering; is daarom essentieel. In 2019 heeft dit onderwerp al in het aanbod van de Academie voor Vastgoed gezeten. Als verplicht dagdeel heeft VastgoedCert dit onderwerp voor 2020 geadopteerd. In plaats van herhaling gaan we dit jaar met dit onderwerp op locatie. Het bekijken van schade direct in een woonwijk geeft de problematiek een “gezicht”. Als eerste zal de theoretische kennis besproken worden; wanneer moet je overgaan tot bodemonderzoek, wanneer is er sprake van funderingsschade en welke mogelijkheden zijn er voor herstel? 

Verplichte opleiding NRVT 

Dag 2: Bouwkunde (3 uur)
09:30 – 12:30

  • Tijdens deze dag wordt ingegaan op de NEN 2767, de meest voorkomende bouwgebreken herkennen en leer je een technische risicoanalyse te maken. 
  • Na het volgen van de eerste cursusdag van 3 uur maak je thuis de e-learning bouwgebreken. Deze e-learning duurt 3 uur.
  • Opname van een woning (3 uur). Dit is een huiswerkopdracht. Let op: deze opdracht moet je in het AvV-leerportaal inleveren vóór aanvang van dag 3.

Dag 3: Bouwkunde/duurzaamheid (2+4 uur)
09:30 – 16:15

  • Je huiswerkopdracht wordt besproken aan het begin van de dag. Daarna wordt een begin gemaakt van de duurzaamheidsaspecten van een woning. Denk daarbij aan de energieprestatieverkenner, het effect hiervan op de waarde en de NTA 8800. 

Dag 4: Duurzaamheid (6 uur)
09:30 – 16:15

  • Tijdens deze dag wordt voortgeborduurd op dag 2 en geoefend in advisering. 

Dag 5: Het nieuwe model taxatierapport (6 uur)
09:30 – 16:15

  • Het nieuwe model taxatierapport wordt met je doorgenomen en de verschillen besproken met het huidige rapport. Ook de nieuwe IVS/ EVS zijn hier belangrijk onderwerpen. Daarnaast ga je natuurlijk oefenen met het invoeren van een rapport. 

Eindtoets: taxatierapport van een woning (3 uur)

De eindtoets wordt afgenomen door SVMNIVO. Inschrijven voor deze toets kan via www.svmnivo.nl 
Direct na afloop van de toets wordt de uitslag aan u verstrekt.  De toets mag maximaal drie keer gemaakt worden. Bij drie keer zakken wordt de je doorverwezen naar doorlopend toezicht van NRVT. Voor meer informatie over dit doorlopende toezicht verwijzen wij je naar NRVT.

Studie-uren

VastgoedCert

Wonen12

NRVT

Wonen30

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

  • Opleidingen en seminars voor ieder kennisniveau
  • Vakdocenten
  • Hoogste slagingspercentages
  • Innovatief