image title
image title
image title

Branche

Makelaardij
Taxatiebranche

Plaats

Standaardprijs (excl. btw)

€ 270,-

Duur

Voor wie?

Heb je van NRVT bericht ontvangen dat je punten tekort komt over het jaar 2019? Dan kan je deze dag gebruiken om de punten in te halen voor de kamers Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. Meld je onder aan deze pagina aan. Lievere een andere cursus of meer dan 6 punten tekort? Kies dan voor Klimaatinvloed op Vastgoed, deze cursus kan je eveneens gebruiken
om punten in te halen in alle kamers (incl. WOZ).

Hoe ziet deze dag eruit?

Duurzaamheid, energie-besparen en toewerken naar een 0-op -de-meter woning zijn onderwerpen die ons dagelijkse leven beïnvloeden. De makelaar/taxateur kan een grote adviserende rol innemen. De makelaar kan bewoners begeleiden in het verduurzamen en verbeteren van een woning en de taxateur moet weten hoe energieneutrale objecten dan wel energiebesparende objecten getaxeerd dienen te worden. 

Als tweede dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak die erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Voor makelaars en taxateurs is belangrijk om te weten hoe tuchtrecht werkt en hoe een tuchtcollege functioneert. 

Daarnaast krijgt de makelaar/taxateur te maken met ethische dilemma’s en belangenconflicten. In deze cursus wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden bewustzijn gecreëerd in een situatie met tegenstrijdige belangen en leert de deelnemer om te gaan met ethische belangen in de makelaardij/taxatie. 

Welke onderwerpen komen aan de orde? 

De volgende onderwerpen komen aan de orde op de cursusdag: 

 • De meest actuele ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energie; 
 • Verschillende bouwkundige en installatietechnische energiebesparende maatregelen 
 • Invloed van energiebesparende maatregelen van een gebouw op waarde van het vastgoed 
 • Recente duurzaamheidseisen in het Bouwbesluit 
 • Gas- en energietransitie en de gevolgen daarvan voor bestaande en nieuwbouw 
 • De werkzaamheden van een tuchtcollege 
 • Tuchtprocedures en toepassing (randvoorwaarden) 
 • Aantal casussen uit de praktijk (aan de hand van uitspraken uit de afgelopen 2 jaar van verschillende tuchtcolleges) 
 • Specifieke ethische dilemmas in de praktijk van de makelaar/taxateur 
 • Herkennen van mogelijke belangenconflicten 
 • Omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen 
 • Herkennen belang gedragscodes 
 • Toepassen gedragscodes 

Studie-uren

NRVT

Landelijk Vastgoed6
Business6

VastgoedCert

Landelijk Vastgoed6
Business6

Heeft u een vraag?

Neem contact op
030 - 608 51 60
info@academievoorvastgoed.nl

 • Opleidingen en seminars voor ieder kennisniveau
 • Vakdocenten
 • Hoogste slagingspercentages
 • Innovatief